вторник, 5 май 2015 г.

Честит Гергьовден!Драконът е представител на всички сили, свързвани с майката Природа

Св. Георги, който “пробожда” дракона, т.е. освобождава неговата сила,
символизира и впрягането на земната енергия в полза на човечеството

   Драконът е основният символ в китайската митология и на абсолютна власт, според Фън Шуй. Той е свещено животно, въплъщение е на светлата, небесната мъжка сила Ян. В китайския зодиак се свързва с богатството и изобилието. За разлика от нашето възприятие за дракон, китайският Дракон не се свързва с освобождаване на огън от ноздрите, нито с агресивен и зъл характер. Той е носител на положителната енергия „Чи”.
Свързва се със Слънцето, доброто начало и надеждата, защитава невинните и увеличава богатството на всички, които почитат символите му. Притежава магически способности, може да става невидим, скрит в пещерите на планините или дълбините на моретата. Драконът е в състояние да извършва всякакви трансформации, освобождава водата, носи на хората топлина от Слънцето, вятър от моретата, дарява с плодородие почвата на Земята.  С други думи, той е Представител на всички сили, свързвани с майката Природа.
   Според Фън Шуй,  при болести, несполуки е нужно да зареждаме домовете си с могъщата, космическа и животворна енергия „Чи”, като използваме символите на Дракона. Но не повече от 5 Дракона, защото силата им е голяма и може да не се справим с мощната им енергия.
Драконовата енергия тече и в нас чрез Кундалини /Първичната духовна енергия, навита в триъгълната кост сакрум в латентно състояние/. В човешкото тяло имаме няколко циркулационни системи - кръвоносна, лимфна и нервна. Четвъртата и най-фина система е енергийната, по която циркулира Ци. Драконовата енергия.
   През 70-те години на миналия век  руски учени изобретиха някои уреди за откриване на виталните точки в нейния път чрез пониженото електросъпротивление в тези зони. Познатите от древността акупунктурни точки и заснетите аурични човешки полета с Кирлиановата фотография също внасят яснота по тази тема. А когато учените включиха в изследванията и ЕИМ, и съвременни компютри, резултатите бяха още по-добри. Румънски учени доказаха наличието на енергийните канали, чрез инжектиране в тях на радиоизотопи, които позволиха да се проследи пътя на енергията. Допълнителните изследвания показаха, че Ци има електромагнитен и плазмен характер, и че тя се трансформира, преминава в различни форми. Доказани бяха и всички теоретични постановки на древната китайска медицина. Доказа се, че електромагнитни полета в тялото следват пътя на основните кръвоносни съдове.
   Ролята на повечето от свещените места, а по-късно и построените върху тях християнски храмове, са имали за задача да осигуряват входните точки на плодоносните сили на Небето и на Земята. Обикновено се е влизало от западната страна, символизираща залязващото слънце, потапянето на света в тъмнината и хаоса, след което се възлизало на изток, към прераждането на изгряващата Светлина. Така са били ориентирани и повечето от древните езически светилища, каменните кръгове, а сега и появяващите се все по-често житни кръгове. Много често се говори и за така наречената “Драконова енергия”, която преминава през енергийните врати на култовите светилища и осъществява преображението. Там обикновено са регистрирани енергийни аномалии в електромагнитните полета, които допринасят за просветление и духовно осъзнаване.
   Най-ранното споменаване на “Драконовите енергии”, както припомня Фреди Силва,  се появява през началото на новата ера в съчинението на Плутарх “Упадъкът на оракулите”. Там той описва потоците от земна енергия, които се влияят от Слънцето и другите небесни тела и които активират оракулите и свещените места за призоваване на божествата.. Ранните китайски геоманти /гадатели по земните сили/ познавали тази енергия като Чи, а християните я наричат Свети Дух. На местата, където имало висока концентрация от нея, били издигани каменни кръгове, могили, мегалити, където при специфични фази на лунния цикъл и равноденствията, когато енергията достигала върхови стойности, те събуждали съзнанието към по-извисени състояния. Били използвани и за лечебни места.
   В своя диалог “Тимей” Платон твърди, че геодезичните сили, особено когато са спираловидни, катализират образуването на материята и са част от съзидателната мощ на Природата, чрез която е бил създаден животът, а и се поддържа равновесието, хармонията в света. Животните инстинктивно разпознават тези нейни осигуряващи здраве функции. Дори, когато някое затворено животно започне да ражда, то се измъква и търси силно енергетично място, за да роди по-леко. Обикновено тази излизаща от земята в спираловидна форма енергия се е изобразявала като змия или дракон. На египетския кадуцей е изобразена като две увити около жезъл змии. Божествата на медицината и раждането Асклепий и Илития също са асоцирани със змии. Това алегорично представяне на мегалитния човек, който е обуздавал благотворните енергии на Земята с помощта на каменна колона, намира отражение в днешната християнска символика в образа на Св. Георги, който “пробожда” дракона, т.е. освобождава неговата сила.
Затова Св. Георги символизира и впрягането на земната енергия в полза на човечеството. Поради тази причина се асоцира и с архангел Михаил.

Лияна Фероли  
Не унивайте, няма да бъдете изоставени, аз също ще дойда отново на земята, заедно с много други помагачи

   Във връзка с деня на Св.Георги /6 май/, наш свръхсензитив /Захари Валоа/ прие послание на Светеца, в което се казва:
   В празника, в който ме почитате, има и много предизвикателства. Но тези, които се обръщат към Небето, към мен, като благославят всичко около себе си, като благославят и благословената земя, върху която стъпват, и която ви е дадена за ваше благо, няма да бъдат изоставени. Но го правете с чисти помисли, чувства и сърца, поставяйки пред себе си само Бога и отхвърляйки всичко дребно, незначително, материално. Защото идват много трудни времена. Задава се Конникът, който през където премине, нищо няма да остане. В него е вселен духът на Атила. Ще има и много болести и смърт, които ще покосят най-вече слабите, тези, които не могат да носят кръста на Христа и на душите си. В това ще се коренят и причините за идващите нови болести, за тях няма да бъдат виновни  микробите и вирусите. Болестите вече ще бъдат наказание за тези, които не са си носили правилно своя кръст. Но и те могат да оздравеят, като се осъзнаят и започнат да го носят с чест, достойнство и смирение. И особено, ако в изпитанията останат верни на Бога и когато им е най-трудно, продължават да следват и славят Бога. Така както правех аз, когато кръвта ми изтичаше на огненото колело, но виждах небесните ангели и ги славех.
   Ще настъпи и голямо отчаяние в целия свят, хората ще забравят Библията, Божиите наставления. По телевизиите ще има само един образ, а преди това цяла седмица ще има мрак /3,5 години власт на мрака/, но това е отредено и не може да се отмени.
   Мнозина ще ме призовават в тези трудни времена. Но няма защо да ме викат тези, които освещават нещо осквернено, не се благославя така,  чистотата отива при чистота. Няма да остана сред тях. Но ще бъда с тези, които ме търсят с чиста вяра, чисти сърца и с чисти помисли. Между тях ще бъдат и тези, които носят името ми, аз ще ги защитя, ще помогна и на вашия народ, заради уважението му към мен. Затова не унивайте, няма да бъдете изоставени, аз също ще дойда отново на земята, заедно с много други помагачи. Бъдете благословени и благославяте с чистота!

Записа: Айя Янкова

Няма коментари:

Публикуване на коментар