събота, 24 май 2014 г.

Бог се развива, обработва и променя чрез човешките съществаВ книгите на Пéтим е закодирано неимоверно огромно знание, огромно Божие Съзнание и енергията на вечната космическа тайна

Бог се разделя на безброй много части Съзнание, копира своя програма в основата на всяка Ментална Душа

И така чрез човешките същества се развива, обработва, променя се


  
На 2 май се навършват 40 дни от смъртта на инж.Петър Абаджиев, с духовно име Пéтим. Духовната му дарба е от 5-ти клас /Огромна духовна надареност/ и бе воден от Духовен Учител, Изпитвател от 7-мо, най-висше ниво на „Висш Разум” - Дивитин Тистевол. Чрез енергийно водене от Учителя си предава с контактен запис много ценна космическа информация в две книги:  „Духът – основа на всичко в Космоса”  и „Допълнителна „Духовна Информация...”. В тях е закодирано неимоверно огромно човешко знание, огромно Божие Съзнание и енергията на вечната космическа тайна. Казва се, че Духът се изявява в две взаимосвързани части – Творец /Духовна Душа на Космоса/ и Дух-Път. Дадено ни е да знаем, че Творецът води Духа-Път, но нивото на водене е неизвестно никому. Духът-Път води четирите класа – продукти, растения, животни, човешки същества. Водачеството е на основата на Астралната, най-висша енергия. Става като духовно общуване, предаване и получаване на духовни уроци в редуващи се етапи и паузи. Така се осъществява духовната еволюция в духовните йерархии, ученето в духовното училище, определяно като „Божият храм”.
   В Космоса няма време, материя, пространство, всичко е духовна енергия. И всичко е  във взаимна връзка, защото е на основата на Духа, на Бога. Навсякъде в Космоса човешките същества са сътворени от Бог по един модел, една матрица. Само в нашата второстепенна цивилизация има 11 вида човешки същества, а по външни белези се разграничават 49 вида, което доказва изумителните възможности на Твореца. Но единната Му матрица на сътворяване включва три тела, според съставящите ги енергии, като и трите са взаимосвързани, неотделими и работещи в абсолютен синхрон. Първото тяло /човешкото/ има най-много по брой и вид енергии /при земните хора около 13 млн./, което води и до многото различни по своето предназначение части на човешкото тяло. Всяка част от човешкото тяло, всяка клетка,  се захранва с хранителна енергия от Космоса, която постъпва  през най-горната му част. Преминава през мозъка в главата, през врата, сърдечната, стомашната, коремната област, през т.н. чакри. Човешкото същество се храни с  космическа енергия, която е смес от астрална и биоенергия в съотношение седем хиляди към едно. Тя преминава през седемте астрални пръстени /чакри/, като диригентът при тях е щитовидната чакра, съставена е от чиста астрална енергия.Така е и с трета чакра. А в другите шест чакри астралната енергия е по-голяма в тези, които имат по-малък номер, започвайки се от входящата, номер едно. Човешкото тяло, хранейки се с тази енергия, може да съществува и след човешката смърт. Второто тяло на човешкото същество е биоенергийното, което е вградена рамка от биоенергия със седем съставки. Тази енергия е втората по важност след астралната. Биоенергията не е светлина, а продукт от съществуването на астралното тяло, резултат от преработваната хранителна енергия от Космоса.Има за задача да осъществява връзка с третото тяло и да произвежда  от всички храни биоенергия за хранене и движение. Погрешно се смята, обаче, че с нея може да се лекува. Лечителите лекуват само с духовната енергия на своите Духовни Учители.
   Най-важното от трите тела на човешкото същество е третото, астралното. Съставено е само от астрална, звездна, енергия, има своя астрална душа, която е второто изумително Божие творение и играе ролята на помощник на Менталната Душа. Астралното тяло е свързано чрез астрална, „пъпна” връв с втората, астралната душа, намираща се в слънчевия сплит и представляваща огромен енергиен резервоар. През астралната душа се изхвърля най-нисшата, паразитната енергия, която се натрупва в болните места на човешкото тяло за сметка на намаленото количество хранителна енергия. Най-богатата на енергия част от човешкото тяло е пъпът, той получава 2/3 от нея.
   В Космоса има два вида същества – човешки и душевни. Но човешките не могат да виждат душевните. Всичко в Космоса има за основа една духовна енергия.Тя има в себе си закодирано неимоверно огромно Съзнание, което има безкрайно много и различни проявления. Чрез основната духовна енергия целият Космос е Бог, Дух, Ментал.  И освен това – Карма/Съдба/, Божий Път. Като твори върху част от себе си нещо ново, Творецът преминава през един безкраен път към себе си. Неговите различни по степен частици поставят основата на разделението в Космоса в четири основни класа: Първи - продукти, Втори - растения, Трети - животни, Четвърти - човешки същества. В първите три класа степента на Съзнание се проявява като количество, свързано е с формата, с подвижност, растеж, общуване, контакт с повишаващ се обмен на Съзнание. В четвъртия клас /човешкия/ вече няма определяща го степен на Съзнание, а най-изумителното Божие творение – Менталната, Духовната, Душа /моторът на човешкото същество/, изпратена е от най-висшата Духовна йерархия на Душевните същества – горната триада на Висшия Разум /пето, шесто и седмо ниво/. Това изумително творение Дух/Ментал е вечната космическа тайна и неизмеримата страна на Твореца. Менталната душа се сътворява винаги от Духовни Учители от горната триада на Висшия Разум /5,6,7 ниво/.  Тя винаги обитава в главата и в близост до хипофизата на човешкото същество. Бог е определил в Неговата творба Съзнанието чрез разделимост да се обработва постепенно през човешките същества, т.е. Той разделя себе си на безброй много части, всяка от които е основа на Ментална Душа. Нейната основа е обвита в много нисши и с намаляваща плътност от първата към последната енергии. Получава се нещо като клетка, в центъра на която е затворен Духът. Различните слоеве около него са кармичните петна /назовават се злоба, завист, егоизъм, властолюбие, влечение към пари, имоти, към слава/. Те отпадат, отделят се едно по едно чрез страдание-болка /около 85% от тях/ и чрез страдание-радост. На мястото на всяко отпаднало кармично петно се появява фина енергия. Кармичните петна изразяват Пътя, Кармата в Космоса и на планетата Земя. Така Бог /Космосът/ твори Карма /Път/ с неимоверно огромното си Съзнание, разделя се на две части – едната е основата на Менталната Душа, а другата /Духа/ става основа на трите степенни класа Съзнание /продукти, растения, животни/.
   Менталната душа се обработва през последователното преминаване в хиляди човешки същества, извършва се един много сложен процес на просветляване, набогатяване. Тя напуска човешкото тяло през първа чакра и през входа-изход постъпва в Духовното училище, продължава своя съдбовен ход, водена от Ментална Душа-водач, която приема на временно напусналата човешкото същество Ментална Душа. Постъпилата в Духовното училище Ментална Душа се поема от Душевно същество, в чиято карма е закодирано на кого да баде Духовен Учител.Така се изминава един доста особен път, един духовен и астрален /на астралните тела/ изпит. Целта и на двете обучения е постепенно да се натрупват съставките на Духовната дарба, човешкото същество да може да твори. А по-голямата духовна дарба е свързана с нарастваща степен на страдание, което има два класа – страдание-болка и страдание-радост. Божият храм пък е Духовното Училище за всички места в Космоса, населени с човешки същества. Духовната енергия на Духовния Учител, /ако е от горната триада на Висшия Разум/, може  да преминава през човешкото тяло и след неговата смърт. Но това се отнася само за човешките кости /там се намират първият и седмият астрални пръстени /чакри/. Тогава тези кости имат особено енергийно, лечителско въздействие върху човека. С това се обясняват чудодейните случаи с мощите на светците.
   След смъртта на човешкото същество Менталната Душа престоява много малко в тялото му /до две минути и половина/. После в продължение на 40 дни обитава местата, където е живяло човешкото същество. След това, до 65 дни, претърпява едно очистване, необходимо за новите условия в Космоса и остава в специално място, където чака свой ред за следващи превъплъщения /за сегашния втори етап на Земята броят им е до 220 хиляди/.Този път е един затворен цикъл, но понякога се отваря за т.н. обмен, транслация на Менталните Души
   Духовните знания на човешките цивилизации се осъществяват по Пътя на Кармата, на Духа/Път на Твореца. А Карма е програмата на Менталната Душа за целия й цикъл от превъплъщения. Лична Карма е частта от тази на Менталната  Душа за всяко човешко същество. То пък е движено от Божия Път и всичко онова, което е продукт на неговите сетива, т.е. от човешкото съзнание. Четирите му сетива /зрение, слух, обоняние, вкус/ са единствените средства за изява на човешката Лична Карма. Творецът е оставил и известна „свобода” в човешкото съзнание, но тя е нищожна част, 1/100, т.е. един процент за корекция на сътвореното от Твореца. С други думи, човешкото съзнание е изпълнител на Личната Карма, Божия Път, Съдбата, но и не допуска нищо като опит за намеса в Божието.


Лияна Фероли


http://www.youtube.com/watch?v=qg-Gb7ggE6E

Няма коментари:

Публикуване на коментар